Polsko – arabski związek małżeński za granicą. Warunki formalne i procedura.

Zawarcie związku małżeńskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Coraz więcej obywateli Polski poszukuje drugiej połówki poza terytorium kraju. Ostatnie lata pokazują, że Polacy decydują się na ślub z obywatelami krajów takich jak Egipt, Maroko, Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. O ile małżeństwa te mogą być zawierane także w Polsce, o tyle większość par decyduje się na legalizację związku za granicą.

Procedura zawierania polsko-arabskiego związku małżeńskiego za granicą bywa skomplikowana i wiąże się z koniecznością spełnienia określonym warunków. Przede wszystkim, konieczne będzie przygotowanie i tłumaczenie przysięgłe szeregu dokumentów. Jeśli zastanawiasz się jakie dokumenty oraz jakie wymogi powinien spełniać obywatel Polski chcąc zawrzeć związek małżeński z obywatelem Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka czy też Egiptu, ten artykuł jest dla Ciebie.

Legalne małżeństwo w Arabii Saudyjskiej

Małżeństwo w Arabii Saudyjskiej może zostać zawarte tylko przez osoby wyznania muzułmańskiego. Zgodnie z prawem Szariatu, Sąd Arabii Saudyjskiej nie uznaje małżeństw osób innej wiary. Wobec tego w pierwszej kolejności konieczne będzie dokonanie konwersji wiary i przyjęcie Islamu.

Ponadto obywatelka Polski będzie zobowiązana do złożenia poniższych dokumentów.

 1. Zaświadczenie opiekuna płci męskiej (ojca) o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego,
 2. zaświadczenie o stanie zdrowia, w tym wykluczające choroby zakaźne takie jak AIDS oraz wszelkie choroby genetyczne krwi,
 3. zaświadczenie o posiadaniu statusu rezydenta (Iqama) lub pozwolenia na pobyt na terytorium Arabii Saudyjskiej,
 4. dowód osobisty oraz akt urodzenia.

W przypadku chęci poślubienia Saudyjki przez Polaka, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Arabia Saudyjska to kraj z silnymi tradycjami patriarchalnymi i kobieta przez całe swoje życie jest pod opieką mężczyzny. Wszystkie wybory w życiu kobiety dokonywane są przez mężczyzn. Małżeństwo nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Kobieta może wyjść za mąż tylko za zgodą rodziców. Nadto, w przypadku chęci poślubienia Saudyjki przez cudzoziemca – w tym Polaka – konieczna jest zgoda saudyjskiego sądu.

Nadto obywatel Polski musi spełnić określone warunki tj.

 1. Konwersja wiary na Islam
 2. Minimalny wiek na zawarcie związku małżeńskiego to 25 lat, natomiast różnica wieku między przyszłymi małżonkami nie może przekroczyć 15 lat.
 3. Niepozostawanie w żadnym związku małżeńskim.
 4. Posiadanie statusu rezydenta Arabii Saudyjskiej
 5. Posiadanie stałego zatrudnienia na terytorium Arabii Saudyjskiej i osiąganie dochodu min. 5000 SAR.

Dodatkowo konieczne będzie przygotowanie:

 1. Kopii paszportu,
 2. kopii potwierdzenia posiadania statusu rezydenta (Iqama),
 3. zaświadczenia o stanie cywilnym. W przypadku rozwodnika lub wdowca, niezbędny będzie akt zgonu żony oraz orzeczenie rozwodowe,
 4. zaświadczenia o niekaralności
 5. zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia,
 6. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 7. pisma o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego z Saudyjką wystosowane przez ambasadę Polski.

Ceremonia zaślubin i wszelkie zezwolenia zostaną wydane i przeprowadzone w Saudyjskim Sądzie Rodzinnym. Konieczna jest obecność dwóch świadków płci męskiej, a także obecność opiekuna kobiety. Należy pamiętać, że przepisy dotyczące opieki mają zastosowanie do kobiet niebędących obywatelkami Arabii Saudyjskiej. Warto także zaznaczyć, że w przypadku konkretnych obywateli Arabii Saudyjskiej, piastujących urzędy państwowe, zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem jest niedopuszczalne.

Małżeństwo w Arabii Saudyjskiej

Podobnie jak w przypadku Arabii Saudyjskiej, związek małżeński w Zjednoczonych Emiratach Arabskich związany jest z prawem Szariatu. Zgodnie z nim, zarówno panna młoda, jak i pan młody muszą być wyznawcami Islamu. Od tej reguły występują jednak wyjątki. Prawo bowiem zezwala muzułmaninowi poślubienie kobiety innej wiary – w tym chrześcijańskiej. Muzułmanka jednak, nie może poślubić mężczyzny innego wyznania. Dowód przejścia pana młodego na islam jest warunkiem obowiązkowym do spełnienia.

Oprócz powyższego, obywatel Polski zobowiązany jest do przedłożenia poniższych dokumentów.

 1. Akt urodzenia. Współmałżonkowie muszą mieć ukończone przynajmniej 18 lat, nadto różnica wieku między współmałżonkami nie może przekroczyć dwukrotności wieku.
 2. zaświadczenie o stanie cywilnym. Kobiety owdowiałe lub rozwiedzione muszą nadto udowodnić swój stan cywilny. W tym celu należy przedstawić akt zgonu małżonka lub orzeczenia o prawomocnym rozwodzie,
 3. oryginalny paszport,
 4. wiza rezydenta. W Dubaju jedno z małżonków musi posiadać status rezydenta. W przypadku pozostałych emiratów dotyczy to obojga współmałżonków,
 5. zaświadczenie o sprawdzeniu przedmałżeńskim,
 6. zaświadczenie o niekaralności,
 7. zaświadczenie o stanie zdrowia. Badanie obejmuje testy narkotykowe, pełne badania lekarskie w kierunku chorób zakaźnych i genetycznie dziedzicznych chorób krwi

Ponadto kobieta dla zawarcia związku małżeńskiego potrzebuje zgody ojca lub opiekuna prawnego tj. krewnego mężczyzny. W przypadku gdy ojciec cudzoziemki lub jej krewny nie jest muzułmaninem, pismo niewyrażające sprzeciwu, należy pozyskać z ambasady lub konsulatu panny młodej.

Jeśli obywatel ZEA należy do sił zbrojnych ZEA lub był zatrudniony w Ministerstwie czy też Departamencie Spraw Zagranicznych, konieczne będzie uzyskanie przez niego pozwolenia od pracodawcy na zawarcie związku małżeńskiego z Polką.

Małżeństwa są zawierane przed Sądem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Sądami Szariatu. Możliwe jest także zawarcie związku małżeńskiego za pośrednictwem upoważnionych urzędników ds. małżeństw (Mazoons) w każdym emiracie.

Małżeństwo adularne, czyli związek z obywatelem Maroka

Legalną formą zawarcia związku małżeńskiego w Maroku jest małżeństwo adularne. Małżeństwo to zawierane jest przed urzędnikiem – Adulem i ma związek z prawem Szariatu. Małżeństwo adularne może odbyć się między współmałżonkami wyznania islamskiego oraz pomiędzy mężczyzną muzułmaninem i kobietą wyznania chrześcijańskiego lub judaistycznego. Zawarcie związku małżeńskiego z Marokanką przez innowiercę jest niedopuszczalne. Mężczyzna, musi przyjąć wiarę przyszłej żony.

Ponadto chcąc zawrzeć związek małżeński adularny należy przygotować:

 1. zaświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 2. zaświadczenia o niekaralności – karta karna uzyskana w Polsce jak i w Maroku,
 3. odpisu aktu urodzenia,
 4. zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa,
 5. zaświadczenie o wyznawanej religii
 6. zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganym dochodzie,
 7. zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia.

Współmałżonek Egipcjanin

Legalny związek małżeński obywateli Polski i Egiptu zawierany jest w formie ceremonii cywilnej w Biurze Małżeństw Cudzoziemców Ministerstwa Sprawiedliwości w Kairze. Zgodnie z obowiązującym prawem, ceremonia cywilna ustanawia legalne małżeństwo. Nadto co istotne – nie ma obowiązku przyjmowania wiary współmałżonka. Legalne są więc małżeństwa wyznawców Islamu z innowiercami.

Chcąc zawrzeć małżeństwo w Egipcie, należy przygotować następujące dokumenty:

 1. odpis aktu urodzenia
 2. zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego,
 3. zaświadczenie o aktualnym stanie cywilnym. W przypadku rozwodników oraz osób owdowiałych konieczne będzie przedstawienie aktu zgonu małżonka lub orzeczenie rozwodowe,
 4. zaświadczenie o wyznawanej religii,
 5. kopie paszportów przyszłych współmałżonków.

Z przetłumaczonymi na język arabski oraz poświadczonymi dokumentami należy udać się do Biura Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Egiptu w Kairze. Dopiero zalegalizowane dokumenty uprawniają do zawarcia związku małżeńskiego. Sama ceremonia odbywa się w departamencie Ministerstwa Sprawiedliwości w Kairze zwanym Biurem Małżeństw Cudzoziemców. Zaślubiny mają czysto formalny charakter i w niczym nie przypomina uroczystego ślubu cywilnego w Polsce. Procedura trwa kilka minut i odbywa się w obecności dwóch męskich świadków.

Warto pamiętać!

Chcąc zawrzeć związek małżeński z cudzoziemcem w kraju jego pochodzenia, należy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość. Procedura zdobywania odpowiednich dokumentów zazwyczaj wiąże się ze stresem i komplikacjami. Oprócz uzyskania wymaganych prawem dokumentów, konieczna będzie ich konwersja na odpowiedni język. Tłumaczenie przysięgłe na język arabski jest więc elementem niezbędnym. Należy także mieć na uwadze, iż wydany dokument zachowuje ważność przez określony czas. Na tłumaczenie przysięgłe można zdecydować się w Polsce lub w kraju zawarcia związku małżeńskiego. Chcąc zaoszczędzić czas i nerwy, warto jednak dokonać tego w Polsce. W tym celu nie trzeba osobiście udać się do biura tłumaczeń przysięgłych.

Biuro tłumaczeń online – Kancelaria Tłumaczeń ENP również świadczy usługi w tym zakresie i podejmie się realizacji zlecenia. Powodzenia!

Tłumaczenia

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Previous reading
Jak poprawnie zorganizować konkurs w social mediach?
Next reading
Od czego zacząć budowanie marki na Instagramie?